Zen dojo Plzeň

Dojo znamená místo Cesty, slouží pro praxi zenu.

Srdečně zveme všechny k pravidelnému cvičení.

Jak nás navštívit – informace pro nově příchozí

Dojo

Zen nespočívá ve víře v nějaký názor, v nějakou teorii nebo v něco posvátného. Zakládá se na pozorování skutečnosti; sebe sama a světa kolem nás a následném opravování našeho postoje v závislosti na jevech, které nás obklopuj

Zazen

Zazen spočívá v klidném sezení ve správné pozici – posadíme se na polštář, kolena položíme na podlahu, narovnáme záda a krk, hlava je v jedné linii s trupem, nos nad pupkem a uši nad rameny. Oči jsou otevřené, klidně dýcháme nosem. Stále navracíme svoji pozornost k podstatným bodům pozice a k dýchání, všechny myšlenky, které nás napadají, necháváme míjet, u ničeho se nezastavujeme, všechno necháváme plynout.

Search for: