1. Pravidelná praxe

Časy cvičení zazenu:

úterý    19:00 – 20:00

Na zazen přicházejte prosím vždy 15 minut před začátkem.

Úvod do praxe zenu: Po předchozí domluvě obvykle před zazenem 18:00 – 18:45

Na úvod do praxe zenu je nutné se předem přihlásit.

 

2. Jak vypadá běžný zazen

V praxi zen buddhismu je jeden velmi důležitý prvek – opakování. Jakákoliv praxe, pokud ji neprovádíme pravidelně, je neúčinná. Nemůžeme říci: “nadýchl jsem jednou, to stačí.” Nezbytné je cvičit pravidelně, pokračovat ve cvičení, ať jsou podmínky jakékoli, dobré nebo špatné; tomu v zenu říkáme gyoji – stálé, nikdy nekončící cvičení.

Do dojo je vhodné přicházet alespoň 15 minut před začátkem cvičení. 10 minut do začátku zazenu označují postupně se zrychlující údery do dřeva. Tyto údery symbolicky připomínají skutečnost, že “čas na nikoho nečeká”. Po těchto úderech se otevírá vstup do dojo a lidé postupně vcházejí.

Do dojo vstupujeme vždy nejprve levou nohou. Nezáleží na tom, jaké jste národnosti, jste-li muž nebo žena, jaký je váš věk, vaše postavení ve společnosti; v dojo jsme si všichni rovni, všichni jsme zde proto, abychom cvičili Cestu a harmonizovali se s ostatními; všichni vcházíme levou nohou a vycházíme pravou.

Když dojdeme na své místo, posadíme se na kulatý polštář čelem ke zdi tak, abychom se koleny dotýkali země a postupně se několikrát zakýváme ze strany na stranu, až najdeme stabilní polohu. Pak narovnáme záda, natáhneme páteř, krk a zatáhneme bradu. Ruce položíme do klína dlaněmi vzhůru, palce se zlehka dotýkají.

Vlastní začátek zazenu ohlašuje kovový tón zvonku. Od té doby se již nehýbeme, plně se soustředíme na svoji pozici, dýchání a necháváme míjet myšlenky, které přicházejí. Zazen se obvykle skládá ze dvou polovin, z nichž každá trvá cca 30 minut. Mezi oběma polovinami zazenu je krátká meditace v chůzi – kinhin. Kinhin je chůze v rytmu dechu.S každým nádechem uděláme malý krůček kupředu. Pozornost, stejně jako během zazenu, soustředíme na svoji pozici a dýchání.

3. Poplatky a příspěvky

Zen dojo Plzeň je neziskové občanské sdružení, financované výhradně z členských příspěvků
a jednorázových poplatků.

Jednorázový poplatek za zazen je 50 Kč. Úvod do zazenu a první zazen pro nově příchozí je zdarma.

Členství v občanském sdružení Zen dojo Plzeň vyžaduje pravidelný měsíční členský příspěvek,
který činí 500 Kč, pro studenty 250 Kč.

V tomto příspěvku je zahrnuta:

  • možnost chodit na pořádané zazeny kdykoli
  • možnost zapůjčit si literaturu, která je majetkem sdružení

Po domluvě lze individuálně stanovit sociální cenu. Uvítáme poplatky a příspěvky sponzorské.

Výši poplatků a příspěvků stanovuje výbor občanského sdružení Zen dojo Plzeň.

Search for: