Zenbuddhismus je učení, úzce spjaté s každodenním životem, dává návod, jak žít bez zbytečného utrpení.

Zen není statická vědomost, kterou by bylo možné uchopit pomocí smyslů či rozumu. Porozumění v zenu probíhá prostřednictvím těla, prostřednictvím přesné pozice zazenu – sezení v Buddhově pozici.

Zen nespočívá ve víře v nějaký názor, v nějakou teorii nebo v něco posvátného. Zakládá se na pozorování skutečnosti; sebe sama a světa kolem nás a následném opravování našeho postoje v závislosti na jevech, které nás obklopují.

Search for: